Berlín I

Berlín: una ciutat de carrers amples,
Una meta seca amb molts biberons,
on assegut davant el reflex del canal,
la llibertat i la pau es converteixen
en desídia.


…i ja de matinada
aparegué la tempesta
i la tèbia pluja
em regava l’anima,
rentant-me el pueril amor
cap a aigües del Tigris

Berlín Kreuzberg, 17 d’Agost de 2009