Cristos

La figura de Crist és un tema recurrent. En el llibre són utilitzats com uns maniquins que disfresso segons el meu estat emocional.

Fragment “Berlín Hermannplatz – Diari en Imatges”